THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Wednesday, June 10, 2009

Kuliah Pn. Sakinah-M8

Analisis Data:

-ialah proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk cadangan kesimpulan dan menyokong keputusan .Ada 3 atau lebih jenis data untuk dianalisis.
-Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis.
-Cari pola dan kategori ,persamaan ,terangkan trend dan pertanyaan ,katalogkan pemerhatian ,bilang dan bandingkn dan buat anggaran.

Langkah analisis data kualitatif:
Langkah 1:
-Tengok secara lalu maklumbalas .
-Ambil nota atas tema yang muncul ,isu atau faktor yang didengar.
-Cari item yang berulang atau penting.

Langkah 2 :
-Pilih 3 atau 4 tema /kategori yang muncul dan bina matriks.
-Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama.
-Tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar tepinya.
-Boleh guna warna dan kod untuk setiap kategori yang berlainan.

Langkah 3 :
-Jika boleh bincangkan tinjauan dengan pendidik lain.
-Baca tinjaua (soal selidik),highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema /kategori yang telah dikenalpasti .
-Seterusnya rekod dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina.

Langkah 4 :
-Tanya (Apa yang telah saya dapat)
-Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa kamu lihat matriks .
a.pola konsep
b.pola sikap
-Tulis/rekod pemerhatian bawah matriks(bawah carta matriks)
-sokongan bacaan jurnal.

Langkah 5 :
-Apa kesimpulan yang boleh kita buat.
-Rekod kesimpulan samada bawah matriks atau atas kertas yang berlainan.

Langkah 6 :
-Apa langkah seterusnya yang boleh dibuat?
a.tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian
b.semak semua persoalan kajian
c.bina modul/aktiviti

-Jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks
-Apakah maklumat yang masih diperlukan
a.atas pelajar
b.atas kaedah
c.maklumat latar belakang untuk tajuk ini.

KEGUNAAN DATA DALAM PLAN-DO-STUDY -ACT-CYCLE

PLAN
-Nilai dan ringkaskan semua dat yng kita ada.
-analisis dan kenalpasti tema utama
-kenalpasti sumber data yang memberikan ukuran progress penambahbaikan.

DO
-Kumpul data
-Buat kajain rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi.

STUDY
-Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan.

ACT
-kenalpasti soalan tambahan.
-rancang untuk penambahbaikan berterusan.
-mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan.
-kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki ,tetapi tidak perlu risau.
-Dapatan kajian bertujuan untuk memberikan memberikan panduan dan memperbaiki pengajaran kita seterusnya.

RINGKASAN DATA ANALISIS
Panduan untuk data analisis :
-rekabentuk pendkatan sisrematik,simpan semua data.
-cuba faham ,maklumat yang ingin disampaikan oleh data.
-cari tema dan pola.
-susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data.
-masukkan semua data,termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari.
-baca data lebih daripada sekali.
-bina imej visual.
-tulis nota ringkas untuk diri sendiri.
-kongsi dapatan ,perbincangan dan timbulkan soalan baru.

PROSES ANALISIS DATA
-Analisis data dan buat nota sepanjang masa.
-cari tema dan pola.
-ringkaskan tema kepada 3-5 idea.
-lihat kembali data dan semak tema-tema yang telah dibuat.
-Bina subtema jika perlu
-Simpan nota secara berterusan ,dapatan kadangkala boleh mengejutkan.
-Semak maklumat untuk cari idea yang kerap atau dominan muncul.
-kenalpasti poin utama.
-cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian.

0 comments: